Програмиране на C#

honeygain
iproyal
cryptotab


etoro adf.ly

1. Инсталация на средата за разработка Visual Studio

2. Променливи и разпечатване на текст

3. Оператори и пресмятания

4. Конзола и прочитане на данни от конзолата

5. Типове данни в C#

6. Условни конструкции и проверки (if, else)

7. Цикли- while цикъл

8. Цикли- for и foreach цикъл

9. Масиви (Arrays)

10. Списъци, листове (lists)

11. Речници (асоциативни масиви)

12. Класове и обекти

13. Методи

binance
peer2profit