Програмиране на C#


1. Инсталация на средата за разработка Visual Studio
2. Променливи и разпечатване на текст
3. Оператори и пресмятания
4. Конзола и прочитане на данни от конзолата
5. Типове данни в C#
6. Условни конструкции и проверки (if, else)
7. Цикли- while цикъл
8. Цикли- for и foreach цикъл
9. Масиви (Arrays)
10. Списъци, листове (lists)
11. Речници (асоциативни масиви)
12. Класове и обекти
13. Методи


www.000webhost.com