Компютърно моделиране- 4 клас


1. Какво научих в трети клас- основни елементи на програмата скрач
2. Създаване на диалог между героите
3. Проект- кошница с плодове
4. Блокове за цикли в програма Scratch
5. Упражнение върху цикли. Движение на планетите около Слънцето
6. Проект- котка гони мишка
7. Построяване на разклонен алгоритъм
8. Команда за избор на случайни числа
9. Преговор- аритметични действия и отношения
10. Управление на програмируеми устройства
11. Игра- състезание
12. Игра- Phnog
13. Игра- Jumping square
14. Игра- Rockblaster


www.000webhost.com