Компютърно моделиране- 4 клас

honeygain
iproyal
cryptotab


etoro adf.ly

1. Какво научих в трети клас- основни елементи на програмата скрач

2. Създаване на диалог между героите

3. Проект- кошница с плодове

4. Блокове за цикли в програма Scratch

5. Упражнение върху цикли. Движение на планетите около Слънцето

6. Проект- котка гони мишка

7. Построяване на разклонен алгоритъм

8. Команда за избор на случайни числа

9. Преговор- аритметични действия и отношения

10. Управление на програмируеми устройства

11. Игра- състезание

12. Игра- Phnog

13. Игра- Jumping square

14. Игра- Rockblaster

binance
peer2profit