JavaScript - Въведение

honeygain
iproyal
cryptotab
etoro adf.ly

1. Въведение в JavaScript

2. Първи стъпки

3. Извеждане на текст

4. Променливи

5. Масиви

6. If-else проверки

7. Коментари

8. If-else - повече от едно условие

9. While цикъл

10. For цикъл

11. Document.write() - по-подробно

12. Swith-case

13. Try-catch изключения

14. Функции

15. Параметри към функциите

binance
peer2profit