Информационни технологии- 9 клас

honeygain
iproyal
cryptotab


etoro adf.ly

1. Суперкомпютри

2. Облачни технологии. Въведение в Google Drive

3. Системи за глобално позициониране

4. Компютърни мрежи. Въведение

5. Компоненти на компютърна мрежа

6. Видове компютърни мрежи

7. Мрежови топологии

8. Протоколи и мрежови услуги

9. Физически среди. Видове мрежови устройства

10. Адресация в Интернет

11. Безжични мрежи

12. Преговор върху компютърни мрежи

binance
peer2profit