Информационни технологии- 9 клас


1. Суперкомпютри
2. Облачни технологии. Въведение в Google Drive
3. Системи за глобално позициониране
4. Компютърни мрежи. Въведение
5. Компоненти на компютърна мрежа
6. Видове компютърни мрежи
7. Мрежови топологии
8. Протоколи и мрежови услуги
9. Физически среди. Видове мрежови устройства
10. Адресация в Интернет
11. Безжични мрежи


www.000webhost.com