Информационни технологии- 8 клас






1. Информационни технологии за социално общуване. Социални мрежи
2. Среди и средства за електронно обучение- Google Classroom
3. Работа в електронна класна стая- Google Classroom
4. Къде да видим резултата, след като предадем домашно или тест
5. Създаване на тест с Google формуляри
6. Допълнителни настройки в Google Forms и публикуване на тест
7. Въпроси от тип алтернативен избор в Google Forms
8. История на компютърната техника
9. Съвременни компютърни системи
10. Операционна система
11. Операционни системи за мобилни устройства
12. Създаване на уеб сайтове. Въведение в HTML
13. Форматиране на текст
14. Списъци
15. Хипервръзки
16. Цветове и шрифтове
17. Преговор


www.000webhost.com