Информационни технологии- 8 клас

honeygain
iproyal
cryptotab


etoro adf.ly

1. Информационни технологии за социално общуване. Социални мрежи

2. Среди и средства за електронно обучение- Google Classroom

3. Работа в електронна класна стая- Google Classroom

4. Къде да видим резултата, след като предадем домашно или тест

5. Създаване на тест с Google формуляри

6. Допълнителни настройки в Google Forms и публикуване на тест

7. Въпроси от тип алтернативен избор в Google Forms

8. История на компютърната техника

9. Съвременни компютърни системи

10. Операционна система

11. Операционни системи за мобилни устройства

12. Създаване на уеб сайтове. Въведение в HTML

13. Форматиране на текст

14. Списъци

15. Хипервръзки

16. Цветове и шрифтове

17. Преговор

binance
peer2profit