Информационни технологии- 7 клас

honeygain
iproyal
cryptotab


etoro adf.ly

1. Компютърна система

2. Компютърни вируси и защита на информацията

3.1. Компютърна текстообработка. Начален екран и бутони във Word- 1 част

3.2. Начален екран и бутони във Word- 2 част

4. Диаграми във Word

5. Създаване и работа с таблици във Word

6. Електронни таблици- Excel

7. Работа с формули в Excel

8. Работа с листи в Excel

9. Плотове в Excel

10. Копиране на формули в Excel

11. Създаване на видео клип

12. Компютърна презентация. Въведение в PowerPoint

13. Работа със слайдове в презентация

14. Проверка на правописа, хипервръзки и преходи в презентации

binance
peer2profit