Информационни технологии- 7 клас


1. Компютърна система
2. Компютърни вируси и защита на информацията
3.1. Компютърна текстообработка. Начален екран и бутони във Word- 1 част
3.2. Начален екран и бутони във Word- 2 част
4. Диаграми във Word
5. Създаване и работа с таблици във Word
6. Електронни таблици- Excel
7. Работа с формули в Excel
8. Работа с листи в Excel
9. Плотове в Excel
10. Копиране на формули в Excel
11. Създаване на видео клип
12. Компютърна презентация. Въведение в PowerPoint
13. Работа със слайдове в презентация
14. Проверка на правописа, хипервръзки и преходи в презентации


www.000webhost.com