Информационни технологии- 6 клас

honeygain
iproyal
cryptotab
etoro adf.ly

1. Информация. Основни единици за измерване на информация

2. Операционна система

3. Файлова структура на организация на данни

4. Носители на информация и файлови формати

5. Въвеждане и редактиране на текст

6. Вмъкване и форматиране на графични изображения

7. Форматиране на страница и отпечатване на текстов документ

8. Електронни таблици

9. Използване на формули и функции

10. Форматиране на клетки и данните в тях

11. Основни графични файлови формати

12. Сканиране, обработване и запазване на изображение

13. Обработка на изображение

14. Компютърна презентация

15. Вмъкване и форматиране на обекти

16. Използване на анимационни ефекти

17. Интернет. Основни начини за достъп до интернет

18. Интегриране на дейности. Авторски права в Интернет

binance
peer2profit