Информационни технологии- 6 клас

1. Информация. Основни единици за измерване на информация
2. Операционна система
3. Файлова структура на организация на данни
4. Носители на информация и файлови формати
5. Въвеждане и редактиране на текст
6. Вмъкване и форматиране на графични изображения
7. Форматиране на страница и отпечатване на текстов документ
8. Електронни таблици
9. Използване на формули и функции
10. Форматиране на клетки и данните в тях
11. Основни графични файлови формати
12. Сканиране, обработване и запазване на изображение
13. Обработка на изображение
14. Компютърна презентация
15. Вмъкване и форматиране на обекти
16. Използване на анимационни ефекти
17. Интернет. Основни начини за достъп до интернет
18. Интегриране на дейности. Авторски права в Интернет


www.000webhost.com