Информационни технологии- 5 клас

honeygain
iproyal
cryptotab


etoro adf.ly

1. Въведение в информационните технологии

2. Компютърни приложения

3. Носители на информация

4. Организация на данни

5. Интернет и безопасното му използване

6. Търсене на информация в интернет

7. Електронна поща

8. Изпращане и получаване на електронно писмо

9. Звукова и видео информация

10. Работа със звукова и видео информация

11. Графично изображение и графичен редактор

12. Създаване и обработка на графично изображение

13. Обработка и отпечатване на графично изображение

14. Обработка и отпечатване на изображение

binance
peer2profit