Информационни технологии- 5 клас


1. Въведение в информационните технологии
2. Компютърни приложения
3. Носители на информация
4. Организация на данни
5. Интернет и безопасното му използване
6. Търсене на информация в интернет
7. Електронна поща
8. Изпращане и получаване на електронно писмо
9. Звукова и видео информация
10. Работа със звукова и видео информация
11. Графично изображение и графичен редактор
12. Създаване и обработка на графично изображение
13. Обработка и отпечатване на графично изображение
14. Обработка и отпечатване на изображение


www.000webhost.com