Информатика- 8 клас


1. Бройни системи
2. Упражнение- преобразуване между различни видове бройни системи
3. Алгоритми
4. Използване на алгоритми в програмирането
5. Инсталация на средата за разработка Visual Studio
6. Променливи и разпечатване на текст
7. Оператори и пресмятания
8. Конзола и прочитане на данни от конзолата
9. Типове данни в C#
10. Условни конструкции и проверки (if, else)
11. Цикли- while цикъл
12. Цикли- for и foreach цикъл
13. Масиви (Arrays)


www.000webhost.com