Информатика- 8 клас

honeygain
iproyal
cryptotab


etoro adf.ly

1. Бройни системи

2. Упражнение- преобразуване между различни видове бройни системи

3. Алгоритми

4. Използване на алгоритми в програмирането

5. Инсталация на средата за разработка Visual Studio

6. Променливи и разпечатване на текст

7. Оператори и пресмятания

8. Конзола и прочитане на данни от конзолата

9. Типове данни в C#

10. Условни конструкции и проверки (if, else)

11. Цикли- while цикъл

12. Цикли- for и foreach цикъл

13. Масиви (Arrays)

binance
peer2profit