Над 500 урока
за всички класове.

УчаИТ ви предоставя голям набор от интересни ИТ видео уроци по Компютърно моделиране, Информационни технологии, Информатика, Уеб дизайн и Програмиране за класовете от начален, прогимназиален и гимназиален етап.

Към видео уроците
500+

Видео уроци

2500+

Минути излъчване

1 сайт

UchaIT.tk